Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованного типу №27 "Орлятко" Кам'янської міської ради

Новини


28 лип. 2023
День Українській державності у ДНЗ-ЦРД №27 "Орлятко"
Сьогодні діти ДНЗ-ЦРД №27 "Орлятко" на тематичних заняттях ознийомилися зі зсятом Українській державності, дізналися більше про історію, традиції, культуру рідної країни.

28 лип. 2023
День Українській державності
Історія української державності – це не 30 років незалежності. І навіть не 100 років, як могло б здатися, якщо починати відлік від Української Народної Республіки, яка постала в 1917 році. Українській державності – понад 1000 років. У середньовічній Київській Русі вкорінені не тільки культурні, а й державні традиції українців.

11 лип. 2023
SaveTheChildren
ДНЗ-ЦРД № 27 "Орлятко" висловлює щиру подяку міжнародній організації Save The Children за дуже гарні та корисні подарунки для наших малят.

Всі новини

Батьківський лекторій

 

Знання законодавчої бази - шлях до правової    

                     компетентності батьків   

 Закон України Про освіту

 Стаття 33. Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї,  дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
забезпечувати умови для засвоєння вихованцями … навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини
1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

 Стаття 60. Права батьків

Батьки або особи,  які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.

Доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним з пріоритетів державну сфері освіти. Відповідно до частини 6 статті 3 Закону держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

У Законі визначені такі нові поняття, як «індивідуальна програма розвитку», «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище», «розумне пристосування», «універсальний Дизайн у сфері освіти» тощо. Статті 19 і 20 та низка інших норм Закону системно врегульовують питання здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти, зокрема через створення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ (ВИТЯГ)

(зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2905-ІІІ (2905-14) від 20.12.2001.)

Стаття 8. Роль сім ї  у дошкільній освіті.

-  Сім’ я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

-  Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю  від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

-  Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток , виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

 

  Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Згідно вище названого закону дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - центр розвитку дитини №27 «Орлятко» є тією установою, на яку покладається здійснення заходів по попередженню насильства в сім’ї (згідно Розділу ІІ ст.5 вище названого Закону України).

      Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» має  розділи, згідно яких батьки несуть відповідальність за насильство, застосоване або вчинене до дитини в умовах сім’ї.

Розділ ІV. Вчинення насильства в сімї.

Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї                       

Члени сім'ї,   які   вчинили   насильство   в  сім'ї,  несуть кримінальну,  адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

    

 Правомірність  відрахування дитини з дошкільного навчального закладу (ясла-садок) - центр розвитку дитини №27 «Орлятко»                      

         Діяльність дошкільного навчального закладу(ясла-садок) – центр розвитку дитини визначається Статутом ДНЗ – ЦРД №27 «Орлятко».

Стаття 2. Пункт 10 інформує:

«… за дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, виробничої відпустки у батьків чи осіб, що їх замінюють в літній оздоровчий період ( 75 днів) ».

  Офіційно оформлюється заява на ім’я завідуючої ДНЗ-ЦРД №27 «Орлятко» з проханням зберегти місце за дітьми з  вище названих причин.

  При відсутності заяви відсутність дитини вважається невідвідування з невідомих причин.

Стаття 2. Пункт 11 попереджає

Відрахування дитини із Закладу здійснюється:

-  за бажанням батьків;

-  на підставі медичного висновку, що стан здоровя виключає можливість    

    подальшого перебування в ДНЗ-ЦРД;

-   в разі закінчення терміну за висновком МПМПК;

-  коли дитина не відвідує заклад без поважних причин понад місяць

-  у разі несплати харчування протягом 2-ох місяців.

 

Пропонуємо ознайомитися з новітнім варіантом Закону України «Про охорону дитинства»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону дитинства

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 3109-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.232

№ 177-IV від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347

№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86

№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250

№ 1410-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.251

№ 2304-IV від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст.144

№ 2353-IV від 18.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.191

№ 2414-IV від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.202

№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267

№ 257-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.230

№ 1343-VI від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550

№ 1397-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.596

№ 2394-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.513

№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539

№ 3234-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.433

№ 3525-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.20

№ 4723-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.95

№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549

№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80

№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693

№ 243-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.140

№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40

№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271

№ 901-VIII від 23.12.2015

№ 911-VIII від 24.12.2015

№ 936-VIII від 26.01.2016}

 

Стаття 15. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо

{Назва статті 15 в редакції Закону № 1397-VI від 21.05.2009}

        Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.

 Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.

      У разі коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків, виходячи з інтересів дитини. Рішення органів опіки та піклування з цих питань можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом…

        Батькам, які не можуть дійти згоди щодо законної участі кожного  у вихованні дитини

Рекомендуємо

 порядок такої участі визначити з органами опіки та піклування виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Дніпродзержинську ради, подавши заяву щодо вирішення проблемного питання.

      Кабінет служби у справах дітей (№303) Дніпровської районної у м. Дніпродзержинську ради  має  такий графік  прийому: понеділок, четвер.

       Документ  з рішенням органу опіки та піклування виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Дніпродзержинську ради щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, буде законним  як для ДНЗ-ЦРД  №27»Орлятко»  (в межах наших повноважень), так і для вас, батьків.

 

1
2